Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Zimny grunt, ciepła piwnica


Do ocieplenia piwnicy najkorzystniej jest użyć polistyrenu ekstrudowanego, który jest twardy i odporny na wilgoć
Do ocieplenia piwnicy najkorzystniej jest użyć polistyrenu ekstrudowanego, który jest twardy i odporny na wilgoć

Izolacja termiczna piwnicy


Piwnica kojarzy się z miejscem chłodnym i wilgotnym. Dziś, gdy zamiast składu opału lub spiżarni urządzamy w niej wygodne ogrzewane pomieszczenia, musimy zadbać o jej właściwą izolację termiczną. Zobaczmy, czym i jak ocieplić piwnicę.
Można by zapytać, czy musimy ocieplać piwnicę? Teoretycznie wystarczy zaizolować cokół i ściany zewnętrzne piwnicy do 50 cm poniżej gruntu i odgrodzić się od chłodu, ocieplając strop między parterem a piwnicą. Wówczas jednak podziemne pomieszczenia będą się nadawały co najwyżej na skład opału lub spiżarnię. Jeśli zamierzamy intensywniej korzystać z piwnicznych wnętrz, trzeba w nich zainstalować urządzenia grzewcze, a ściany i podłogę na gruncie dokładnie ocieplić. Polega to na obłożeniu ich materiałem, który możliwie jak najmniej przepuszcza ciepło. Nie dojdzie wtedy do niepotrzebnych strat energii, a w piwnicy nie zapanują warunki typowe dla zamkowych lochów.
Ocieplenie ma również na celu zapobieganie szkodliwemu zawilgoceniu piwnic. Brak izolacji termicznej może powodować przemarzanie elementów budynku, co będzie się objawiać wilgocią i pleśnieniem wewnętrznych powierzchni ścian. Izolacja termiczna ma często jeszcze jedno zadanie. Musi osłaniać izolację wodochronną przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania fundamentów oraz przed korzeniami roślin, gryzoniami lub owadami, które mogłyby ją uszkodzić.