Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Jak to robić w nowym domu


Styki między polistyrenowymi płytami warto uszczelnić masą bitumiczną
Styki między polistyrenowymi płytami warto uszczelnić masą bitumiczną

W nowych budynkach izolację termiczną montuje się od zewnętrznej strony ścian piwnicznych. Tak jest najwygodniej i najkorzystniej.


Pozwala to wyeliminować mostki termiczne wokół otworów okiennych, w rejonie stropów czy schodów. Do powierzchni muru lub do warstwy hydroizolacyjnej przykleja się płyty termoizolacyjne ze styropianu lub poliestru bezrozpuszczalnikowym klejem do styropianu lub masą zastosowaną do hydroizolacji (pod warunkiem że nie zawiera ona rozpuszczalników organicznych). Masy i kleje z rozpuszczalnikami organicznymi powodują rozpuszczanie się polistyrenu. Płyty przykleja się na placki, podobnie jak w metodzie lekkiej mokrej. Klej lub masa izolująco-klejąca powinny pokrywać przynajmniej 60% tej powierzchni płyty, która styka się ze ścianą. Po ułożeniu płyt spoiny między nimi warto wypełnić bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną lub klejem.
Do mocowania płyt polistyrenowych lub wełnianych można używać specjalnych zapraw klejących. W przypadku styropianu trzeba je nanosić na całą powierzchnię płyt stykającą się z murem. Jeśli nałożymy ją punktowo (placki), w przyszłości może popękać pod naporem gruntu, co spowoduje odspojenie się ocieplenia od ścian.
Montaż płyt rozpoczyna się od ław fundamentowych. Ściany ocieplamy do wysokości co najmniej 30 cm ponad poziomem gruntu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne dopasowanie płyt w narożnikach budynku. Układa się je tam na mijankę, to znaczy, że krawędzie płyt ułożonych na jednej ścianie powinny się zazębiać z krawędziami płyt ze ściany przyległej. Podziemną część ocieplenia ochrania się tynkiem, obmurowuje ścianką dociskową z cegły lub w przypadku twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS pozostawia nieosłoniętą. Gdy ocieplamy piwnicę styropianem, powierzchnię płyt zabezpiecza się przed uszkodzeniem jednym z dwóch sposobów:
• przy dużych głębokościach - wykonuje się na styropianie warstwę tynku cementowego na siatce stalowej;
• w przypadku mniejszych głębokości posadowienia domu i gdy grunt wokół jest piaszczysty - wykonuje się warstwę ochronną z zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego podobnie jak w systemach dociepleń metodą lekką mokrą.
Dopiero na tak przygotowanej warstwie robi się izolację wodochronną. Przed zasypaniem wykopu warto jeszcze ułożyć ochronną folię wytłaczaną (kubełkową), która skutecznie zabezpieczy izolację wodochronną przed kamieniami oraz korzeniami. Pamiętajmy też, że należy zapewnić ciągłość termoizolacji w miejscu oparcia stropu nad piwnicą. Eliminujemy w ten sposób możliwość powstania tu mostka termicznego oraz zjawiska przemarzania w okolicy oparcia płyty stropowej na ścianach zewnętrznych budynku. Termoizolacja części podziemnych budynku musi stanowić przedłużenie termoizolacji ścian parteru. Nie należy montować płyt termoizolacji mechanicznie (kołkami lub kotwami), gdyż dochodzi wtedy do uszkodzenia powłoki hydroizolacyjnej, chyba że izolacja znajdzie się na warstwie ocieplenia lub ściana piwniczna ma budowę trójwarstwową i materiał termoizolacyjny mieści się między dwoma warstwami ściany.
Ponad gruntem, w cokołowej części ścian, izolacja termiczna musi być zabezpieczona przed działaniem opadów atmosferycznych, wody gruntowej (podciąganie kapilarne), zalegającego śniegu, wahań temperatury, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Można ją okleić płytkami klinkierowymi lub osłonić tynkiem cokołowym (na przykład cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym) ułożonym na podkładzie z zaprawy wzmocnionej siatką zbrojącą z włókna szklanego.