Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Iniekcja grawitacyjna


Iniekcja grawitacyjna
Iniekcja grawitacyjna

Iniekcja grawitacyjna - metodą tą można odtwarzać izolacje poziome i pionowe. Warunek jest jeden - wilgotność muru nie może przekraczać 10%. Jak przebiegają prace?


Ze ścian zewnętrznych i wewnętrznych skuwa się tynk. W ścianach zewnętrznych piwnic robi się przeważnie izolację pionową. Nawierca się w tym celu sieć otworów skierowanych pod kątem 15-30° w dół. Rozmieszcza się je co 15-20 cm. Głębokość nawiertu powinna być o 5 cm mniejsza niż grubość muru. Otwory mają średnicę 20 mm. W ścianach wewnętrznych robi się ewentualnie izolację poziomą. Otwory są wtedy rozmieszczone w jednym szeregu, w odstępach 15-20 cm. Przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory trzeba zwilżyć wodą pod ciśnieniem (wypłucze ona przy okazji pył powstały w trakcie wiercenia). W metodzie iniekcji grawitacyjnej preparatem iniekcyjnym jest mieszanka cementu portlandzkiego, aktywatorów krzemianowych i wody. Napełnia się nią specjalne dozowniki umieszczone w otworach iniekcyjnych. Preparat wypełnia je i wnika pod własnym ciężarem w głębsze partie muru. Stąd nazwa iniekcja grawitacyjna. Wypełnia on pory w murze w promieniu 7-8 cm wokół otworu. Otworów nie trzeba zasklepiać. Preparat iniekcyjny sam je szczelnie wypełni. Ewentualnie można wyrównać obrzeża otworu tym samym preparatem, który posłużył do iniekcji.
Koszt: 350-400 zł/m2 muru grubości 50 cm.