Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Ocieplenie piwnicy ogrzewanej


Płyty polistrenowe przykleja się do muru specjalną zaprawą lub masą bitumiczną bezrozpuszczalnikową
Płyty polistrenowe przykleja się do muru specjalną zaprawą lub masą bitumiczną bezrozpuszczalnikową

Współczynnik przenikania ciepła przez ściany (U) nie może tu być większy niż 0,3W/(m2-K).


Nie da się tego uzyskać bez ocieplenia muru. Grubość warstwy termoizolacyjnej powinien ustalić projektant, a nie robotnik na budowie. Musi ona zostać określona w projekcie budowlanym lub w projekcie termomodernizacji (w przypadku ocieplania budynku istniejącego). Zazwyczaj do ocieplenia ścian piwnicy ogrzewanej wystarczy 10 cm polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu. Ściany piwnicy ogrzewanej powinny być ocieplone co najmniej do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu, jednak w praktyce wykonuje się ocieplenie na całej ich wysokości do wierzchu ławy fundamentowej. Najlepiej ocieplić je od zewnątrz, ale dopuszczalne jest również w wyjątkowych przypadkach ocieplenie od wewnątrz.