Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Iniekcja mikrofalowa


Skomplikowaną ale bardzo skuteczną metodą osuszania ścian i odtwarzania izolacji jest iniekcja mikrofalowa
Skomplikowaną ale bardzo skuteczną metodą osuszania ścian i odtwarzania izolacji jest iniekcja mikrofalowa

Iniekcja mikrofalowa - najważniejszym urządzeniem w tej metodzie jest generator mikrofal.


Podłącza się do niego anteny tubowe i rozmieszcza je przy ścianach. Po pięciu-siedmiu minutach ich działania ściany nagrzewają się (chyba że ich wilgotność przekracza 15%, wtedy proces ten trwa dłużej). Czynność tę powtarza się po kolei przy każdej ścianie. Później wierci się w murze otwory o średnicy 25 mm i głębokości równej 70-80% jego grubości. Następnie umieszcza się w nich specjalne promienniki rurowe podłączone do generatora mikrofal. Promienniki po uruchomieniu generatora nagrzewają mur. Każdy z nich co dziesięć minut podnosi temperaturę w obszarze nagrzewania o 30-40°C. Mur ogrzewa się więc skokowo, co wywołuje wzrost ciśnienia zgromadzonej w nim wody. Jest ona odpychana poza ogrzewany obszar i odparowuje. Po wyjęciu promienników otwory wypełnia się hydrofobizującym płynem iniekcyjnym, który tworzy nieprzepuszczającą wody przeponę. Dodatkową zaletą tej metody jest to, że niszczone są jednocześnie grzyby domowe i pleśniowe porastające mur. Niestety, mikrofale są szkodliwe dla zdrowia. Z tego względu firma, która ma przeprowadzić prace, najpierw robi rozpoznanie i wyznacza strefę zagrożenia niedostępną później dla osób niepowołanych. Ustawiane są również ekrany chroniące przed rozprzestrzenianiem się mikrofal. Trwałość takiego zabezpieczenia ocenia się na 40-50 lat. Ścianę o powierzchni 100 m2 osusza się przez cztery-osiem dni.
Koszt: 450-500 zi/m2 muru grubości 1 m.