Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Potyczka z solą


Przed ułożeniem tynku renowacyjnego wykwity solne trzeba usunąć z powierzchni ścian
Przed ułożeniem tynku renowacyjnego wykwity solne trzeba usunąć z powierzchni ścian

Woda wypełniająca pory w ścianach mogła wypłukać z nich sole, które osadziły się na powierzchni muru w postaci białego nalotu.


Sól może się też koncentrować wewnątrz ściany, zwiększać swoją objętość i doprowadzać do różnych uszkodzeń. Ponieważ nie mamy pewności, że po osuszeniu ścian proces wysalania już się definitywnie zakończył, najlepiej jest ułożyć na ścianach tynk renowacyjny, który pochłania sole, nie przepuszczając ich na zewnątrz. Tynk taki odbierze sól z muru i zmagazynuje ją w sobie.
Dostępne są też specjalne tynki kompresowe. Stosuje się je, gdy zasolenie jest bardzo duże. Tynk taki wchłania wodę z solami, które krystalizują w jego warstwie. Kiedy proces ten się zakończy, tynk można skuć i zastąpić go nowym, tym razem tradycyjnym.