Od zamoknięcia do wyschnięcia

metody osuszania piwnic


Ściana z procentami


Najłatwiej jest zmierzyć wilgotność murów, korzystając z miernika elektrycznego
Najłatwiej jest zmierzyć wilgotność murów, korzystając z miernika elektrycznego

Termoiniekcja -jest to odmiana iniekcji grawitacyjnej i niskociśnieniowej. Różni się tym, że zanim do otworów zostanie wprowadzony preparat iniekcyjny, miejscowo osusza się ściany.


Robi się to jednym z dwóch sposobów. Specjaliści mogą przyjechać z wilgotnościomierzem, czyli urządzeniem, które odczytuje poziom wilgotności muru i wartość wyświetla na ciekłokrystalicznym ekranie, albo dokonać pomiaru metodą karbidową (metoda CW). Ten drugi sposób polega na tym, że pobiera się próbki muru pochodzące z przynajmniej sześciu nawiertów zrobionych w różnych miejscach. Są one poddawane analizie, po której jest już jasne, jaką mur ma wilgotność.
Oba sposoby pomagają określić procent wody w murze. Gdy wilgotność ścian nie przekracza 3%, oznacza to, że mur jest suchy. Kiedy wynosi około 5%, zawilgocenie nie jest groźne, ale za pół roku warto powtórzyć badanie, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie wzrasta. Gdy wynosi 8-15% lub więcej, mury wymagają natychmiastowego osuszenia.
Badanie wilgotności powinno być także przeprowadzane w trakcie zabiegów osuszeniowych oraz po ich zakończeniu.